Orsaker

Orsakerna till hypoparathyroidism kan vara följande:

 1. Iatrogen Hypoparathyroidism (komplikation till kirurgi ):

  Körtlarna har skadats eller avlägsnats i samband med operation av sköldkörtel. Bisköldkörtlarna kan oavsiktligt ha följt med när man avlägsnade sköldkörtelvävnad. Under operationen kan också blodförsörjningen ha ödelagts så att en eller flera körtlar förstörts. Man räknar med att risken för att råka ut för skada eller förlust av bisköldkörtlar vid halsoperation är ungefär en procent. Risken är betydligt mindre om kirurgen är duktig och har utfört många liknande operationer.

  Om en eller flera bisköldkörtlar måste tas bort vid operationen ska man om möjligt göra en autotransplantation. Det innebär att man transplanterar en eller flera av patientens egna körtlar genom att operera in dem vid halsmuskeln.

  Kirurgen bör alltid sträva efter att bevara alla bisköldkörtlar. Om blodförsörjningen till en eller ett par körtlar förstörs finns då en möjlighet att de andra två fungerar.

  En del patienter får övergående hypoparathyroidism efter operationen.

Från Svenska riktlinjer 2005 ,operationsteknik vid thyroideaoperationer, från Onkologiskt

Centrum, Gøteborg:

"Paratyreoideakörtlarna skall om möjligt identifieras. Om de med försiktig dissektion kan behålla sin

cirkulation kan de lämnas kvar på plats. I många fall innebär den radikala kirurgin att paratyroidea (oftast de

nedre körtlarna) ej kan lämnas kvar på plats. I sådana fall, eller vid tveksamhet om viabiliteten, skall

autotransplantation av paratyroidea ske til en ficka i musculus sternocleidomastoideus.

Detta är en säker metod att behålla paratyroideafunktionen postoperativt. Paratyroideavävnad som

skall transplanteras kan verifieras med provexcision och fryssnittsdiagnostik.

Vid operationens slut bör kvarlämnade paratyroideakörtlar inspekteras avseende tecken på ischemi.

Operationspreparatet granskas så att accidentellt avlägsnad paratyroideakörtel identifieras och

autotransplanteras."

Vissa patienter har Hypoparathyreoidism (minskad produktion av parathormon), medan andra är Anparathyreoide ( ingen produktion av hormonet).

 1. Primär Hypoparathyroidism

  - Idiopatisk hypoparathyroidism. Innebär att man föds utan bisköldkörtlar. Sjukdomen kan uppträda familjärt, vilket betyder att den tidigare uppträtt i familjen eller släkten. Men den kan även uppstå spontant, det vill säga utan att någon tidigare drabbats.

  - Pseudohypoparathyroidism. PTH-hormon produceras i normala mängder, men kroppen svarar inte på hormonet.
 2. Uppträder tillsammans med andra sjukdomar.

-Catch 22/22q11 deletionssyndrom (DiGeorge syndrom). Beror på att det saknas kromosommaterial på den långa armen av kromosom 22. Underutvecklade bisköldkörtlar hör till sjukdomsbilden.

- Autoimmunt polyendokrint syndrom, även kallat APS-1 eller APECED.
Det är en recessiv ärftlig sjukdom som oftast debuterar i barndomen. Orsaken är mutationer i de så kallade AIRE-generna. De tre huvudkomponenterna vid sjukdomen är hypoparathyroidism, binjurebarksvikt och gonadinsufficiens.

-
Albrights osteodystrofi. Människor med denna genetisk betingade sjukdom har vanligtvis pseudohypoparathyroidism.